Надлежност

Пореска управа врши надзор у следећим областима: порези (директни и индиректни), изузев пореза који су у надлежности локалне самоуправе; доприноси за обавезно социјално осигурање; нерегистрована делатност; игре на срећу; мењачки послови; евидентирање промета преко фискалних каса, фискализација и дефискализација; акцизна складишта; повреда права интелектуалне својине, а нарочито права на рачунарске програме (софтвер) и базе података.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2020. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2018. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ