Инспекција гањала и музичаре: У најлуђој ноћи опет се радило на црно
17
Jan

Инспекција гањала и музичаре: У најлуђој ноћи опет се радило на црно

Извор: b92.net

Инспектори рада су током новогодишњих и божићних празника у угоститељским објектима широм Србије затекли 133 лица на раду на црно.

Међу њима се нашло пет музичара који нису имали закључене уговоре као и осам нерегистрованих субјеката у којима је 10 особа радило на црно.

Инспекторат за рад је током новогодишњих и божићних празника, у периоду од 31. децембра 2019. до 14. јануара 2020. године вршио појачане инспекцијске надзоре у угоститељским објектима и објектима у којима се организују прославе на целој територији Републике Србије, а у циљу контроле радноправног статуса радно ангажованих лица и контроле ангажовања извођача естрадно - музичких програма према Посебном колективном уговору за радно ангажовање естрадно - музичких уметника и извођача у угоститељству.

У контролисаним угоститељским објектима у којима је организован музички програм, музичари су били ангажовани у складу с Посебном колективном уговору за радно ангажовање естрадно - музичких уметника и извођача у угоститељству, осим у једном угоститељском објекту у Шапцу где је затечен музички састав од пет музичара, који нису закључили уговоре о извођачком делу са послодавцем који обавља угоститељску делатност, а који их је ангажовао.

Инспекцијским надзорима је утврђено и осам нерегистрованих субјеката, у којима је поред физичких лица која обављају нерегистровану угоститељску делатност, затечено и 10 лица на раду на црно.

На основу утврђених неправилности, инспектори рада су поднели 64 захтева за покретање прекршајног поступка у области радних односа, а донето је и 70 решења у области радних односа и безбедности и здравља на раду, од којих 25 решења о забрани рада на месту рада, наводи се у саопштењу Министарства за Рад, запошљавање, борачка и социјална питања.