Пријављивање проблема инспекцијама уз помоћ ИВЕ
01
Mar

Пријављивање проблема инспекцијама уз помоћ ИВЕ

Пријављивање сиве економије и кршења епидемиолошких мера од данас је додатно олакшано јер је грађанима и привредницима на располагању ИВА, четбот апликација републичких инспекција. Нова услуга доступна је на веб порталу Координационе комисија за инспекцијски надзор и пружа подршку у попуњавању онлајн обрасца за пријаву.

Путем онлајн разговора са странкама, ИВА ће помоћи да буду избегнута чекања, додатно ангажовање оператера и аналитичара, као и инспекција, јер ће обрада бројних неадекватних захтева и понављајући послови бити замењени радом софтверске апликације.

Осим подршке у попуњавању онлајн обрасца, за грађане и привреду је припремљена детаљна листа проблема, одговори на питања и могућа решења, која ће путем четбот апликације бити доступна за инспекције, као што су: Тржишна инспекција, Инспекторат за рад, Пореска управа, Санитарна инспекција, Инспекција за друмски саобраћај, Грађевинска инспекција, Урбанистичко–грађевинска инспекција, Управна инспекција, Пољопривредна инспекција, Ветеринарска инспекција, Просветна инспекција, Здравствена инспекција, Инспекција социјалне заштите, туристичка инспекција, Инспекција поштанских услуга и инспекције које су у надлежности јединица локалне самоуправе.